Om DDS – Det Danske Spejderkorps

Hvem er vi og hvad vil vi?

Det Danske Spejderkorps “DDS” har i sin grundidé nogle klare holdninger, der sigter imod det demokratiske sindelag, som vi i Danmark har bygget på i generationer.

DDS er ikke tilknyttet nogen bestemt trosretning eller bestemt politisk organisation, men arbejder i opdragelsen af børnene hen imod selvstændige, ansvarsbevidste samfundsborgere, der er parat til at tage deres medansvar i fremtidens Danmark efter princippet: “Alle mennesker er ligeværdige uanset alder, køn, race og kultur”.

Samtlige ledere arbejder frivilligt og ulønnet, og forventer derfor en del hjælp fra forældrene.

FORMÅL FOR DDS (SPEJDERLOVEN)

Spejderløftet: Jeg lover at holde Spejderloven.

Motto: Vær beredt

Den der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for:

  • At finde sin egen tro og have respekt for andres

  • At værne om naturen

  • At være en god kammerat, være hensynsfuld og hjælpe andre

  • At være til at stole på

  • At høre andres meninger og danne sine egne

  • At tage medansvar i familie og samfund