2. Absalons historie

Spejdergruppen blev etableret i 1918 og her er et udpluk af 2. Absalons historie i ord fra 1918 til 1935. Resten af historien kan læses på Tropssamfundets hjemmeside.

1918

23/4 – Hertug Knuds Division stiftes af Pastor Schindler. · I Juli Divisionens første Sommerlejr ved Gjorslev. Efter lejren formeres Divisionens Troppe, bl.a. Absalons Trop under Ledelse af Holger Hammershøj

1919

Absalon Trop overtager Sct Knuds Trop. · P. Schindler fratræder som Divisionschef og Premierløjtnant Wissum udnævnes til hans Efterfølger. · Divisions-Sommerlejr ved Fakkegrav???. · Absalon Trop afgiver to Patrulier til Sct Jørgens Trop.

1920

Holger Præstmark udnævnes til Fører for II Absalon Trop. Det første Lejr-Materiel anskaffes. · Trops-Divisions-Sommerlejr ved Gjorslev. · Repræsentant for Troppen deltager i den første Verdens-Jamboré i London

1921

Prinsesse Margrethe udnævnes til Æreschef for Korpset. Trops-Sommerlejr ved Skifterne nær Bandholm

1922

Korpset splittes H.K.D. indtræder i Dansk Spejderforbund. · Trops-Sommerlejr ved Grønninghoved Strand · Pater Küpterle??? Bliver Tropsraadsformand og Pater Schalh??? Tropskapellan · Første store Tropsfest afholdes i Efteraaret

1923

Holger Præstmark fratræder og Henning Valeur Fausbøll udnævnes til Tropsfører · Første Trops-Pinselejr Deltager første Gang i Københavns Divisions Turnering · Stor Landsøvelse (”Matabelekrig”) afsluttes med Korps-Lejr.· I Korps-Turneringen bliver Troppen Nr. 8 · Første Fodboldskamp med Sct Georgs Trop

1924

Dansk Spejderforbund og Det Danske Spejderkorps sluttes atter sammen til Det Danske Spejderkorps – Troppen vinder Divisionsturneringen · Trops-Sommerlejr ved Vornæs Skov paa Taasinge – Jamboréen finder Sted paa Ermelundssletten · Første ”Kend din By” Tur afholdes

1925

Deltager i Københavns Divisions Turnering og bliver Nr 2 i Femkamp – Sct Georgs Dag optræder Orkestret for første Gang · Trops-Sommerlejr i Vaaelse Vesterskov · Vinder Divisionsturneringen

1926

I Tilslutning til Troppen oprettes i Foraaret en Ulveflok II Absalon Flok med Rainer Sommer som Fører · Korpsøvelse for sjællandske Spejdere. Opvisning paa Børnehjælpsdagen · Trops-Sommerlejr i Ashoved Skov · Flok-Sommerlejr i (,Marielyst Skov) · Faar for kortere Tid en Bondegaard ved Virum overladt til Brug · Afholder Bazar paa Sct. Knuds Skole

1927

1/1 ansættes Frøken F. Schneider som Fører for Flokken i Stedet for Rainer Sommer · Vinder Divisionsturneringen · Premierløjtnant Wissum fratræder som Divisionschef og efterfølges af Ingeniør Holbek · Trops og Flok-Sommerlejr i Vaalse Vesterskov

1928

Trops-Sommerlejr paa Ekerø i Mälaren, derefter et Par Dage i Stokholm · Flok-Sommerlejr ved Jægerspris · Pater Nøsen bliver Tropsraadsformand i Stedet for Pater Küpterle · Agitations-Opvisning for Sct. Bents Trop · Om Efteraaret Divisionens første Kurerløb · Deltager i Distriktets Udstilling · Første ”Juletur”

1929

23/4 – Lærer H.D.T.Kiærulff ansættes som Divisionschef i Stedet for Ingeniør Holbek · Frøken Ruth Olsen udnævnes til Fører for Flokken i Stedet for Frøken Schneider – Trops-Sommerlejr ved Lundeborg · Floks-Sommerlejr ved Adserbo Nogle af Troppens Spejdere deltager i Jamboreen ved Birkenhead · Vinder Kurerløbet og Divisionsturneringen · Afholder Førersammenkomster for alle Divisionens Førere

1930

Pater Schalk fratræder som Tropskapellan · Spejder Exercitier i Ordrup · Vinder Divisionens Idrætsturnering · Spiller Komedie til Fordel for Lærlingehjemmet i Nakskov · Fejrer 10/5 10 Aars Jubilæum med en Fest for nuværende og forhenværende Spejdere, Søndagen derefter Fest-Gudstjeneste, Parade, Kransenedlæggelse paa afdøde Spejderes og Raadsmedlemmers Grave, Fest for Spejderne, deres Forældre og Bekendte samt indbudte Gæster · Udgiver et Mindehæfte med Troppens Historie (Vinder Bandeturneringen) · Trops-Sommerlejr ved Skifterne nær Bandholm · Floks-Sommerlejr ved Karrebæksminde · Vinder Kurerløbet og Divisionsturneringen · I Efteraaret overtager P Poulli Stillingen som Tropskappelan

1931

Mindefest i Anledning af 800 Aaret for Hertug Knuds Død · Vinder Divisionsturneringen og Bandeturneringen · Afholder første Sct. Hans Baal · Assisterer ved 3500 svenske Spejderes Københavnsbesøg, senere udflugt til den svenske Lejr ved Kulla-Trops-Sommerlejr ved Tirsbæk · Flok-Sommerlejr i Vaalse Vesterskov · Vinder Kurerløbet · Deltager i I Kbhvns Divisions Nat-Terrainløb · P Bender overtaget Stillingen som Tropskapellan i Stedet for P. Pouli

1932

Absalongildet oprettes · Vinder Idrætsturneringen · Deltager i Kudo-Horns-Løbet – Vinder Divisionens Håndboldtsturneringen · Distriktslejr paa Ermelundssletten · Vinder Divisions-Ulveturneringen · Trops-Sommerlejr i Vaalse Vesterskov · Floks-Sommerlejr i Hønsehals Skov · Assived den eukaristiske Kongres · Deltager i Korpsøvelsen for Sjællands Spejdere Parade for Prinsen af Wales · Paabegynder Turneringer i Bordtennis, Dam og Skak

1933

”II Absalon Trops Venner” oprettes · Agitationsfest for Skolens Elever med Forældre · I Foraaret aabnes Tropsbiblioteket med Bøger skænket af forhenværende og nuværende Spejdere · Vinder Divisions-Idrætsturneringen · Deltager i Distriktets Agitationsaften · Vinder Division-Haandboldtsturneringen · I Anledning af Divisionens 15 Aars Jubilæum overrækker Troppen en Totempæl som Gave · Samarbejde til Støtte for St. Laurenti Trop Første ”Bøgegrensdag” · Trops-Sommerlejr · Pr. Damper til Gøteborg, derfra Vandretur med Kærre til Trollhättan og retur · Floks-Sommerlejr i Vaalse Vesterskov · Nogle af Troppens Spejdere deltager i Jamboreen i Gödöllö · Besøg af Roskilde-Spejderne · I September stiller Skolen Lokale til vor Disposition til Brug for Trop og Flok · Vinder Divisionsturneringen · Agitationsmøde holdes i Skolen paa Amager · Deltager første Gang i K.I.F’s Kolonnemarch

1934

Seniorpatrulie oprettes · Vinder Enkeltmandsturneringen og Mesterskaberne ved Divisionsturneringen · Agitationsmøde paa Sct. Knuds Skole · Trops-Sommerlejr pr. Cykle via Sverig til Bornholm · Flok-Sommerlejr paa Ourø · Patrulie deltager i Korps-Turnering ved Basnæs · Vinder Divisions-Kurerløbet · Deltager i Københavns-Divisions Haandbold Turnering · Vinder Spejdergruppen i K.I.F’s Kolonnemarch

1935

Uniformforbudet ophæves · Deltager i Divisionens Udstilling paa Sct Knuds Skole · (Bøgegrensdag) · Trops og Flok·Sommertur pr. Damper til Sønderborg, Derfra pr. Turistbil via Hamburg-Bremen-Münster-Venlo-Antwerpen til Bruxelles · Besøger Verdens-Udstillingen, Samvær med belgilske Spejdere – Hjemtur – Bruxelles-Valkenburg-Aachen-Köln-Düsseldorff-Osnabrück-Hannover-Hamburg-Fredericia, hvorfra pr. Damper til København · Deltager i Korpsets Jubilæumslejr paa Ermelundssletten og dertil hørende Københavner-Arrangements · Flokken deltager i Distrikts-Ulvetur – Afholder Trops-Kurerløb · Deltager i I’ Københavns Division’s ”Sjællandsløb”, i Københavns Divisions Haandboldsturnering og i I’ Københavns Division’s Nat-Terrainløb – Vinder Fodboldkampen med Sct. Georgs Trop · Vinder Divisions Kurerløbets ældste Klasse